Методологија

Зелена агенда се спроводи у 5 фаза, у 17 корака, који се укратко могу описати као:

  • Фаза 1 (кораци 1 и 2): Упознавање са заједицом, заинтересованим странама и њиховим међусобним односима ;
  • Фаза 2 (кораци 3 и 4): Одређивање вредности, формирање радних група, анализа докумената ;
  • Фаза 3 (кораци 5 - 11): Анализа стања животне средине у заједници ;
  • Фаза 4 (кораци 12 - 16): Писање стратегије, циљеви и акциони план, заговарање, усвајање у локалној скупштини ;
  • Фаза 5 (корак 17): Надгледање спровођења и мерење резултата.

Зелена агенда је јаван процес који од самог почетка подстиче укључивање што већег броја људи у стварање стратешког документа. Сваки грађанин који жели да допринесе својој заједници има право да учествује и својим предлозима учини да документ буде што бољи.
До краја процеса, јавно ћемо објавити сваки корак које радне групе заврше, како би процес био видљив за што већи број грађана и тиме им пружити прилику да учествују у процесу.


Преузмите:

Трендови

Утицај трендова

Стандарди и визија

Проблеми

Узроци проблема