16/11/2017

СТРУЧНИ СКУП: ЕКОЛОШКИМ РЕШЕЊИМА ДО ЗДРАВОГ ВОДОТОКА

Позивамо Вас да узмете активно учешће у једнодневном семинару под називом: Еколошким решењима до здравог водотока, који ће се одржати 20. новембра 2017. године у Шапцу, у Центру за стручно усавршавање, са почетком у 11.30 часова, који је подржан од стране Министарства заштите животне средине у оквиру пројекта "Зелене технологије ревитализације водоток".
Циљ овог скупа јесте активно укључивање кључних стејкхолдера у локалним заједницама у управљању водним ресурсима на нивоу речног слива.

Теме које ће бити предмет овог скупа јесу:

 • Планови управљања речним сливом – укљученост локалних заједница у њихову израду и доношење,
 • Законодавни оквир у области вода,
 • Искуства у Европи и региону у техникама ревитализације водних токова,
 • Водич за План ревитализације водних токова.

Детаљан програм скупа ће бити достављен до 15.11.2017.године.
Трошкове пута сноси организатор скупа.
Молимо Вас да своје учешће потврдите најкасније до петка 17.новембра на овај
e-mail, попуњавањем пријаве или потврдом о учешћу.


Позив на учешће

Пријавни формулар28/06/2017

Извештај - Пилот акција за процену еколошког статуса реке Дрине и њених притока – "Value Дрина"Извештај преузмите овде.
10/05/2017

Завршни догађај пројекта
Пилот акција за процену еколошког статуса реке Дрине и њених притока – "Value Дрина"У Општини Мали Зворник, 4 маја 2017.године одржан је завршни скуп акције Value Дрина, коју су реализовале општине Мали Зворник и Љубовија у сарадњи са невладиним организацијама Еко Дрина и ОЕУ Наша Љубовија. Пилот пројекат је део програма CRESSIDA (Изградња капацитета локалних заједница за одрживи развој у међународним сливним подручјима река Дрине и Дрим), финансиран од стране Америчке Агенције за заштиту животне средине. Програм импементира Регионални центар за животну средину за Централну и Источну Европу (REC).
Акција је имала за циљ да у пракси провери могућности примена метода брзе процене статуса водотокова, слива реке Дрине на пилот локацијама у општинама Мали Зворник и Љубовија, која може бити једноставнија за примену у локалним заједницама, и помоћу које се може вршити мониторинг стања водног тела и његове непосредне рипаријалне области.
Завршни догађај је окупио заинтересоване представнике из општина, цивилног сектора и појединаца у сливу реке Дрине, којима је представљен коришћен метод и његова применљивост на водотоковима у сливу реке Дрине, као и резултати до којих се током ове пилот акције дошло. Осим резултата представљени су и начини креирања база података и њихово инкорпорирање у ГИС (географски информациони систем) и могућности упоређивања резултата у циљу идентификације приоритета за даље акције. Догађај је такође имао за циљ да иницира сарадњу у сливу реке Дрине да управо оваквим брзим методама се, сусретно имплементацији Оквирне директиве о водама, идентификују статуси површинских токова на територијама јединица локалне самоуправе, и стандардизују подаци у ГИС базама података у функцији размене информација и искустава.
Председници обе општине: г-дин Зоран Јевтић (Општина Мали Зворник) и Милован Ковачевић (Општина Љубовија) позвали су општине, цивилни сектор и заинтересоване појединце, професионалце, да заједничким снагама делују у правцу идентификације статуса водотокова – нарочито водотокова чији сливови не припадају само једној општини и заједнички решавају проблеме у циљу побољшања статуса реке Дрине.
Програм CRESSIDA и даље активности у оквиру овог програма, образложила је Јелена Трипковић, координатор програма за Србију.
Захваљујемо се на свој пруженој подршци од стране донатора, локалних заједница и свих заинтересованих појединаца који су учествовали у активностима пројекта.

Highslide JS
Завршни догађај пројекта Пилот акција за процену еколошког статуса реке Дрине и њених притока – "Value Дрина"
 
Highslide JS
Завршни догађај пројекта Пилот акција за процену еколошког статуса реке Дрине и њених притока – "Value Дрина"

 

Highslide JS
Завршни догађај пројекта Пилот акција за процену еколошког статуса реке Дрине и њених притока – "Value Дрина"
 
Highslide JS
Завршни догађај пројекта Пилот акција за процену еколошког статуса реке Дрине и њених притока – "Value Дрина"

 

Highslide JS
Завршни догађај пројекта Пилот акција за процену еколошког статуса реке Дрине и њених притока – "Value Дрина"
 
Highslide JS
Завршни догађај пројекта Пилот акција за процену еколошког статуса реке Дрине и њених притока – "Value Дрина"

 

Highslide JS
Завршни догађај пројекта Пилот акција за процену еколошког статуса реке Дрине и њених притока – "Value Дрина"
 
Highslide JS
Завршни догађај пројекта Пилот акција за процену еколошког статуса реке Дрине и њених притока – "Value Дрина"

 
14/10/2016

Представљен пројекат
Наш Капитал – Наша Одговорност
на 13. Међународном сајму заштите
животне срединеОд 12. до 14. октобра, одржан је 13. Међународни сајам заштите животне средине и природних ресурса, у оквиру кога су представљени и пројекти организација цивилног друштва подржани од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине у 2016. години.
Пројекат Наш Капитал – Наша одговорност – представили су млади стручњаци укључени у пројектне активности Душица Пејић, дипломираи менаџер безбедности и Тамара Крпић дипломирани аналитичар заштите животне средине.

Highslide JS
Представљен пројекат Наш Капитал – Наша Одговорност на 13. Међународном сајму заштите животне средине
 
Highslide JS
Представљен пројекат Наш Капитал – Наша Одговорност на 13. Међународном сајму заштите животне средине

 

Highslide JS
Представљен пројекат Наш Капитал – Наша Одговорност на 13. Међународном сајму заштите животне средине
 
Highslide JS
Представљен пројекат Наш Капитал – Наша Одговорност на 13. Међународном сајму заштите животне средине

 

Highslide JS
Представљен пројекат Наш Капитал – Наша Одговорност на 13. Међународном сајму заштите животне средине
 
Highslide JS
Представљен пројекат Наш Капитал – Наша Одговорност на 13. Међународном сајму заштите животне средине

 
Научно-истраживачки камп: "НАШ КАПИТАЛ – НАША ОДГОВОРНОСТ" Засавица - Дрина, 19. - 24. септембар 2016. године

Научно истраживачки камп представља сјајну прилику за студенте примењене екологије, географије и заштите животне средине, да усвоје нова знања у области менаџмента животне средине, нарочито екохидрологије и деградације екосистема приобаља површинских токова, као и практичних вештина у методологији природних наука и теренском раду.
Камп је осмишљен тако да се кроз теренски рад студенти упознају и директно раде на примени методолошког поступка брзе процене стања акватичког и приобалног екосистема у циљу одређивања еколошког статуса површинског тока на пилот локацијама водотокова општина Мали Зворник и Љубовија.
Овај петодневни камп је место где ћете применити до сада усвојена знања и стећи нова практична знања и вештине, радити у тиму са стручњацима и дати допринос пилот акцији примене нових методолошких приступа у менаџменту водних ресурса у складу са Оквирном директивном о водама.
Уколико желите да будете први међу најбољима, овај камп може бити прилика за ВАС!
Рок за пријаву: 09.09.2016.године
За више информација
Ивана Петрић: ivana.petric@futura.edu.rs
Невена Ђукановић: nevenadjukanovic@hotmail.com


Преузмите флајер

Информације о кампу

Пријавите се05/07/2015

Студијска/стручна пракса на пројекту "Value Drina"

Позивају се студенти завршних година и мастер студија да аплицирају за учешће у пројекту који се реализује у периоду јун - децембар 2016.године на подручју општина Мали Зворник и Љубовија.
Студенти ће имати прилике да савладају нов методолошки приступ, да раде у тиму са стручњацима и да стекну стручну праксу у области екохидрологије, менаџмента животне средине, менаџмента ризика и екоремедијације.
Студенти ће бити охрабрени на самосталан рад у оквиру реализованих истраживања и израду дипломског/мастер рада.


Позив за учешће

Пријавни формулар04/07/2015

Подршка US EPA и REC-a пилот акцијама у општинама Мали Зворник и Љубовија

У оквиру Програма CRESSIDA финансираног од стране US EPA, а који спроводи Регионални центар за животну средину за Централну и Источну Европу (REC) одобрена су средства за реализацију пилот пројекта на територијама општина Мали Зворник и Љубовија у циљу решавања недостатка мониторинга еколошког статуса површинских водотокова – слива реке Дрине.
Програм CRESSIDA ("Изградња капацитета локалних заједница за одрживи развој у међународним сливним подручјима река Дрине и Дримa"), има за циљ да пружи подршку локалним заједницама које се налазе у сливовима Дрине и Дрима, релевантним државним институцијама и пословном сектору да ефикасније спроводе своје локалне стратегије и планове везане за одрживи развој.
Пилот пројекат "Value Drina" траје шест месеци, а спроводе га ОУЕ Наша Љубовија и Удружење Еко Дрина у сарадњи са општинама Љубовија и Мали Зворник. Циљ пројекта је да промовише иновативни приступ за оцену еколошког статуса водотокова слива реке Дрине и иницира сарадњу међу општинама подриња на унапређењу еколошког статуса реке Дрине.
У петом броју Билтена пројекта "Дијалог за превенцију природног хазарда" можете прочитати следеће:

 • Почела примопредаја бујичних брана,
 • Одржан други круг едукативне кампање за ученике о климатским променама и природном хазарду,
 • Други консултативни састанак: Активна локална заједница у управљању ризицима од природног хазарда,
 • Предлог Плана управљања ризиком од природног хазарда за општине Мали Зворник и Љубовија прошао Јавну расправу,
 • Одржана Завршна конференција пројекта "Дијалог за превенцију природног хазарда",
 • Потписан Меморандумом о сарадњи организација цивилног друштва у Подрињу,
 • Партнери на пројекту.

Билтен бр.5 преузмите овде.
Одржана Завршна конференција пројекта "Дијалог за превенцију природног хазарда"
10/06/2015У уторак 09. јуна 2015. године одржана је завршна конференција пројекта "Дијалог за превенцију природног хазарда".
Конференцији су присуствовали представници општине Мали Зворник, Љубовија и Лозница, представници невладиних организација из региона Подриња, представници сектора за ванредне ситуације, медији и сви чланови пројектног тима. Завршна конференција је била посвећена доступним изворима финансирања у области заштите животне средине и управљања ризицима од природног хазарда, институционализацији мреже НВО у региону и презентацији пројектних резултата са акцентом на будуће акције.
Учесницима конференције, међу којима су и сви они који су током десет месеци реализације овог пројекта дали свој пун допринос, било као чланови тима, било као заинтересоване стране захвалили су се координатори пројекта Милош Костић, Небојша Алексић и Слађана Ђорђевић.
Представљени резултати пројекта су широко подржани од стране учесника конференције кроз дискусију о потребама наставка израде детаљног акционог плана и мониторинга спровођења плана и спремности да се даље укључе у наставак активности. Такође, изражен је и висок интерес и мотивисаност за едукацијом локалног становништва о начину смањивања рањивости саме заједнице на климатске промене и природни хазард.
Доступне фондове и приоритете који ће бити финансирани кроз ИПА и друге доступне фондове ЕУ изложила је Мр Сандра Кнежевић са акцентом о преусмеравању средстава на приоритете превенције од природног хазарда, и кроз излагање мотивисала представнике НВО и локалних заједница да се редовно информишу, да прате конкурсе и ојачају капацитете за апсорбовање доступних средстава.
Завршница конференције обележена је потписивањем меморандума о сарадњи између организација цивилног друштва из Малог Зворника, Љубовије, Осечине и Шапца, а овом меморандуму ће се придружити И НВО из Крупња.

Highslide JS
Одржана Завршна конференција пројекта "Дијалог за превенцију природног хазарда"
 
Highslide JS
Одржана Завршна конференција пројекта "Дијалог за превенцију природног хазарда"

 

Highslide JS
Одржана Завршна конференција пројекта "Дијалог за превенцију природног хазарда"
 
Highslide JS
Одржана Завршна конференција пројекта "Дијалог за превенцију природног хазарда"

 
Одржан други консултативни састанак цивилног сектора и општина Подриња са доносиоцима одлука на националном нивоу
02/06/2015Представници цивилног сектора и општина у Подрињу истакли су јуче у Београду да немају довољно материјалних и кадровских капацитета за управљање ризицима од елементарних непогода, те да је за ефикасно деловање у овој области на локалном нивоу неопходно поновно успостављање система цивилне заштите. Међу осталим закључцима које су у Привредној комори Србије презентовали представницима доносилаца одлука на националном нивоу наведена је и потреба локалних самоуправа за повећањем надлежности у појединим областима и активним укључивањем локалних заједница и цивилног сектора у израду Националне стратегије управљања ризицима од елементарних непогода.
Презентација закључака о потребама на локалном нивоу у региону Подриња у области управљања ризицима од природног хазарда одржана је у оквиру другог консултативног састанка у склопу пројекта "Дијалог за превенцију природног хазарда", под називом "Активна локална заједница у управљању ризицима од природног хазарда".
Тема консултативног састанка била је "Јачање отпорности локалних заједница за управљање ризицима од елементарних непогода". Састанку су присуствовали представници организација цивлилног друштва (ОЦД) из региона Подриње, представници ОЦД добитница гранта, представници локалних самоуправа Мали Зворник, Љубовија, Шабац, Осечина и Лозница и представници Привредне коморе Србије, Канцеларије за обнову поплављених подручја, Сталне конференције градова и општина, Републичког хидрометеролошког завода.
Други консултативни састанак одржан је у оквиру Компоненте 3 СЕНСЕ програма - Дијалог и умрежавање, који спроводи Регионални центар за животну средину (РЕЦ).

Highslide JS
Одржан други консултативни састанак цивилног сектора и општина Подриња са доносиоцима одлука на националном нивоу
 
Highslide JS
Одржан други консултативни састанак цивилног сектора и општина Подриња са доносиоцима одлука на националном нивоу

 

Highslide JS
Одржан други консултативни састанак цивилног сектора и општина Подриња са доносиоцима одлука на националном нивоу
 
Highslide JS
Одржан други консултативни састанак цивилног сектора и општина Подриња са доносиоцима одлука на националном нивоу

 
У четвртом броју Билтена пројекта "Дијалог за превенцију природног хазарда" можете прочитати следеће:

 • Одржан консултативни састанак цивилног сектора и доносилаца одлука у Подрињу,
 • Радионица о изазовима реке Дрине,
 • Мартовске падавине покренуле нова клизишта и изазвале тешкоће у саобраћају и снабдевању електричном енергијом у подрињском крају,
 • Студијско путовање у Чешку добитницима СЕНСЕ грантова омогућило нову прилику за едукацију, размену искустава, повезивање и умрежавање,
 • У Малом Зворнику и Љубовији одржане едукације ученика о природном хазарду и климатским променама,
 • Мали Зворник домаћин прве овогодишње ЕкОлимпијаде,
 • Сачувајмо планету Земљу од нас самих,
 • Партнери на пројекту.

Билтен бр.4 преузмите овде.
У трећем броју Билтена пројекта "Дијалог за превенцију природног хазарда" можете прочитати следеће:

 • Канадска амбасада финансираће израду пројеката санације клизишта у Малом Зворнику и Љубовији,
 • У котлини Велике Реке почела градња таложнице,
 • Одржан округли сто "Прекогранична сарадња у управљању ризицима од природног хазарда у региону Дрина - Сава",
 • Умрежавање једнако оснаживање цивилног сектора,
 • Почиње консултативни процес о управљању ризицима од природног хазарда у Подрињу,
 • Светски дан цивилне заштите – 1. март,
 • Партнери на пројекту.

Билтен бр.3 преузмите овде.
ОбавештењеПозивамо све заинтересоване на јавну расправу нацрта Плана управљања ризиком од природног хазарда за општине Мали Зворник и Љубовија, у сали Скупштине општине Љубовија, са почетком у 11 часова у понедељак 08.06.2015.године.
Обавештавају се сва заинтересована правна и физичка лица да Нацрт документа могу преузети овде, а за време трајања јавног увида могу поднети примедбе на изложени нацрт Плана управљања ризиком од природног хазарда Општине Мали Зворник и Општине Љубовија у писаном облику, на писарници Општинске управе општине Љубовија, сваког радног дана у времену од 7,00 до 15,00 часова.
29/04/2015У оквиру пројекта "Дијалог за превенцију природног хазарда" у Љубовији је данас, у ОШ "Петар Враголић", одржана едукативна радионица за основце посвећена климатским променама и природном хазарду. Око стотину ученика ове школе, узраста од петог до осмог разреда, било је у прилици да, у оквиру два школска часа, путем занимљивих презентација, сазна више о овој теми.
Ученицима су на сликовит начин представљени појам и примери природног хазарда, узроци климатских промена и утицај промене климе на живи свет. У оквиру радионице ученици су сазнали више и о могућностима смањења загађења и емисије штетних гасова, као важних предуслова за ублажавање климатских промена. У ту сврху ученицима је презентован и десетоминутни филм посвећен овој теми.
Радионица "Климатске промене и природни хазард" дан раније, 28. априла, одржана је у ОШ "Стеван Филиповић" у Радаљу, где је око 70 ученика учествовало у едукацији.
Током радионица ученици обе школе били су врло активни и заинтересовани за питања везана за животну средину.
Да су едукације ученика биле успешне потврђују и резултати анкете, која је након презентација рађена у обе школе, у оквиру које су ученици давали углавном тачне одговоре на постављена питања.
У другом делу едукативне кампање, коју реализује Унија еколога "Унеко", са удружењима "Еко Дрина" Мали Зворник и "Наша Љубовија", у првој половини маја у плану је одржавање сличне радионице у некој од основних школа у Крупњу и још једној основној школи у општини Мали Зворник.

Highslide JS
Одржана едукативна радионица за основце посвећена климатским променама и природном хазарду
 
Highslide JS
Одржана едукативна радионица за основце посвећена климатским променама и природном хазарду

 

Highslide JS
Одржана едукативна радионица за основце посвећена климатским променама и природном хазарду
 
Highslide JS
Одржана едукативна радионица за основце посвећена климатским променама и природном хазарду

 
У Удружењу "Наша Љубовија" у току су активности на припреми едукативне кампање за ученике, која ће у оквиру пројекта "Дијалог за превенцију природног хазарда" бити реализована у периоду од фебруара до маја 2015. године. Координатор пројекта за Љубовију Небојша Алексић каже да су главне припремне радње обављене. Према његовим речима остварени су контакти са школама у Љубовији и Малом Зворнику, где ће ова кампања бити реализована у по две подручне школе.
Кампањом која, између осталог, подразумева организовање више интерактивних, едукативних радионица, биће обухваћени ученици виших разреда основних школа.
- Тренутно радимо на припреми за штампу едукативних материјала које ћемо користити на радионицама као и публикација намењених за континуирано ваннаставно образовање ученика у овој области – каже Алексић. Он истиче да ће све активности у оквиру пројекта намењене школској популацији бити реализоване у сарадњи са школским психолозима у изабраним школама.

У другом броју Билтена пројекта "Дијалог за превенцију природног хазарда" можете прочитати следеће:

 • Тешки метали из Костајника поново плове ка Дрини и Сави,
 • Крупањ и Мали Зворник добијају бујичне преграде на рекама,
 • Мештани малозворничког села Брасина у сарадњи са локалном управом санирали критично клизиште,
 • Одржан тренинг "Планирање управљања ризиком од природног хазарда",
 • Радне групе у Љубовији, Крупњу и Малом Зворнику интензивно раде на припреми пројектних предлога,
 • Чланови пројектног тима учествовали на мастер курсу "Јачање улоге и функције организација цивилног друштва" у организацији Канцеларије РЕЦ,
 • У току припреме едукативне кампање за ученике основних школа у Љубовији и Малом Зворнику,
 • Партнери на пројекту.

Билтен преузмите овде.
Погледајте анимацију о учешћу јавности у процени утицаја на животну средину. Зашто је учешће грађана важно?


Почео тренинг "Планирање управљања ризицима од природног хазарда"Тродневни тренинг под називом "Планирање управљања ризицима од природног хазарда" почео је данас на Дивчибарама. На тренингу који се одржава у оквиру пројекта "Дијалог за превенцију природног хазарда", учествује 35 полазника из Малог Зворника, Љубовије, Крупња и Лознице.
Међу учесницима су представници невладиних организација учлањених у Регионалну мрежу организација цивилног друштва у Подрињу и представници свих локалних заинтересованих страна, укључујући и представнике циљних општина.
Мали Зворник представљају удружење "Еко Дрина", Канцеларија за младе, пчеларско удружење "Матица", Одред извиђача "Дрина" и Општинска управа, а Љубовију удружења "Наша Љубовија", "Љон" и "Вила", као и представници Општине Љубовија.
На тренингу учествују и извиђачи одреда "Рађевина", чланови планинарског друштва "Соко" , удружења "Еко бајк" и "Зелено око" из Крупња као и представници Општинске управе Крупањ и чланови извиђачког одреда "Гучево" из Лознице.
Тренинг има три модула:
- Национална и међународна политика у области управљања природним хазардом, са позитивним примерима из праксе и студијама случаја;
- Вештине стратешког планирања у области управљања природним хазардом;
- Коришћење ГИС апликације као моћног алата за планирање управљања животном средином и усаглашавања методологије за прикупљање података на терену у циљним општинама и њиховом географском позиционирању.
Обука представника организација цивилног друшта (ОЦД) у Подрињу и свих локалних заинтересованих страна за планирање управљања ризиком од природног хазарда је једна од шест кључних активности у оквиру пројекта "Дијалог за превенцију природног хазарда" које треба да допринесу остварењу постављених циљева пројекта и јачању капацитета и улоге организација цивилног друштва у одлучивању о питањима заштите животне средине.

Highslide JS
Почео тренинг "Планирање управљања ризицима од природног хазарда"
 
Highslide JS
Почео тренинг "Планирање управљања ризицима од природног хазарда"

 
У оквиру пројекта "Дијалог за превенцију природног хазарда" који реализује Унија еколога "Унецо" из Београда, са Омладинско еколошким удружењем "Наша Љубовија" из Љубовије и Удружењем грађана "Еко Дрина" из Малог Зворника изашао је први Билтен пројекта и можете прочитати следеће:

 • Животна средина и законодавство,
 • Мисија за одрживи развој локалне заједнице кроз ефикаснији дијалог између цивилног сектора и доносилаца одлука,
 • Дијалог за превенцију природног хазарда – сврха, циљеви пројекта и главне активности,
 • Први радни састанак партнера на пројекту "Дијалог за превенцију природног хазарда",
 • Пројекат "Дијалог за превенцију природног хазарда" презентован представницима општина Мали Зворник и Љубовија,
 • Регионална мрежа организација цивилног друштва у Подрињу,
 • Прикупљање података до превенције поплава и клизишта,
 • Партнери на пројекту.

Билтен преузмите овде.
Пројекат "Дијалог за превенцију природног хазарда" презентован представницима општина Мали Зворник и ЉубовијаПројекат "Дијалог за превенцију природног хазарда" презентован је јуче представницима општина у Малом Зворнику и Љубовији. Презентације пројекта одржане су поводом почетка активности на терену, ради упознавања представника локалних власти са пројектом који ће се на подручју две општине спроводити до половине јуна 2015. године.
- Пројекат, чија је сврха допринос одрживом развоју на локалном нивоу, кроз ефикасније учешће организација цивилног друштва у креирању и примени политике управљања природним хазардом, реализује Унија еколога "UNECO" из Београда у сарадњи са удружењима "Еко Дрина" из Малог Зворника и Омладинским еколошким удружењем "Наша Љубовија" из Љубовије, у оквиру SENSE програма подршке организацијама цивилног друштва у области заштите животне средине у Србији - рекла је Љиљана Ристановић, кооординатор медијске кампање пројекта.

Highslide JS
Пројекат "Дијалог за превенцију природног хазарда"
 
Highslide JS
Пројекат "Дијалог за превенцију природног хазарда"

 

Она је истакла да су циљеви пројекта повећање учешћа организација цивилног друштва из циљних општина у процесу одлучивања о питањима која се тичу заштите животне средине, нарочито спречавања и отклањања природног хазарда, унапређење услова за сарадњу организација цивилног друштва са доносиоцима одлука на локалном и националном нивоу, те развој свести заинтересоване јавности о својој улози у процесу управљања животном средином и начинима за остварење те улоге.

- У оквиру пројекта биће реализовано 6 кључних активности које треба да омогуће остварење постављених циљева пројекта - рекла је Ристановић и најавила да ће током октобра на подручју Малог Зворника и Љубовије експерти Уније еколога "UNECO" из Београда у сарадњи са представницима организација цивилног друштва (ОЦД) прикупљати податке на терену о локалитетима изложеним ризику од клизишта и поплава, на основу којих ће касније бити израђена база података у ГИС -у и брошура са мапама ризичних подручја у циљним општинама.
Она је додала да је први излазак на терен планиран у среду, 09.октобра, на подручју општине Љубовија, те да ће активности на терену у обе општине трајати око 20 дана.

Планом активности на пројекту "Дијалог за превенцију природног хазарда" крајем новембра предвиђена је тродневна обука представника невладиних организација и свих локалних заинтересованих страна за планирање управљања природним хазардом, док је израда Плана управљања природним хазардом предвиђена у периоду децембар 2014 – март 2015.године.
Остале активности које ће бити реализоване у оквиру овог пројекта су: успостављење платформе за дијалог између ОЦД и локалних и националних доносилаца одлука и формирање регионалне мреже ОЦД у Подрињу, спровођење едукативне кампање у основним школама и израда приручника за континуитет у ваннаставном образовању, медијска кампања и промоција пројектних активности и резултата пројекта.

Успостављање платформе за дијалог између организација цивилног друштва (ОЦД) и локалних и националних доносилаца одлука подразумева оснивање регионалне ОЦД мреже за заступање интереса локалног становништва на локалном и националном нивоу на пољу животне средине. Ова мрежа биће основана на самом почетку пројекта, а њени чланови учествоваће у програму јачања капацитета и теренским активностима.

У оквиру успостављања платформе за дијалог између ОЦД и локалних и националних доносилаца одлука планирано је више састанака на локалном и националном нивоу. Први консултативни састанак са доносиоцима одлука на националном нивоу, ради упознавања надлежних са активностима на локалу, биће одржан почетком децембра, највероватније у Малом Зворнику, док ће други консултативни састанак бити организован у априлу, након израде нацрта Плана управљања природним хазардом и његовог представљања свим заинтересованим странама на локалном нивоу.
Присуство представника надлежних министарстава очекује се и на завршној конференцији пројекта, која ће бити организована у циљу промовисања остварених резултата уз присуство доносилаца одлука и свих заинтересованих страна.

У оквиру пројекта "Дијалог за превенцију природног хазарда" у општинама Мали Зворник и Љубовија биће реализоване и две кампање – едукативна и медијска.

Спровођење едукативне кампање у периоду фебруар – мај 2015.године подразумева организовање по две едукативне радионице у по једној основној школи у свакој од општина, као и израду приручника за континуитет у ваннаставном образовању.

Медијска кампања је активност која ће бити реализована паралелно са осталим активностима у циљу њихове промоције и презентације резултата пројекта. У оквиру медијске кампање биће штампан билтен пројекта, који ће излазити двомесечно.

Highslide JS
Пројекат "Дијалог за превенцију природног хазарда"
 
Highslide JS
Пројекат "Дијалог за превенцију природног хазарда"

 

Координатор пројекта за Мали Зворник Милош Костић рекао је да је пројекат "Дијалог за превенцију природног хазарда" веома значајан за обе општине јер ће омогућити израду преко потребног Плана управљања природним хазардом и иницирати иновирање постојећих локалних стратешких докумената и планова, који се у занемарљиво малом обиму баве овим питањем. Напомињући да овај пројекат у својој основи подстиче на дијалог цивилног сектора и доносилаца одлука и веће учешће јавности у одлучивању, Костић је саопштио да је од половине августа, када је пројекат званично почео, до почетка октобра имао низ контаката и иницијалних састанака са представницима организација цивилног друштва у Подрињу ради повезивања и оснивања регионалне мреже ових организација.

Председник Скупштине општине Мали Зворник Милан Тодоровић рекао је да су активности пројекта у складу са локалним потребама и да су подржане од стране локалне управе у Малом Зворнику.
– Показало се да смо недавни поплавни талас дочекали неспремни, као и друге општине у окружењу, што је пракса која не сме да се понови. Природне непогоде не можемо зауставити, али нас искуство учи да превентивним деловањем можемо ублажити њихове последице и зато је за нас овај пројекат веома значајан, рекао је Тодоровић.

Highslide JS
Пројекат "Дијалог за превенцију природног хазарда"

 

Председник општине Љубовија Мирослав Мићић такође је подржао пројекат, подсећајући да се општина Љубовија после мајских елементарних непогода суочила са великим проблемима на терену.
- Многа насеља у општини су погођена, путеви оштеЋени, куће угрожене од клизишта, а пољопривредно и шумско земљиште однешено. У оквиру пројекта добићемо једну квалитетну базу података о ризицима на терену, па ћемо убудуће моћи квалитетније да реагујемо - изјавио је председник општине Љубовија Мирослав Мићић.

Планиране активности, очекивани исходи и трајни резултати овог пројекта су пре свега у складу са Националном стратегијом одрживог развоја, исто тако, стварајући могућности за дијалог и заједничко одлучивање, у складу са одредбама Архуске конвенције и са приоритетом Републике Србије у области информисања и учешћа јавности у одлучивању (Национална стратегија одрживог развоја).

Утицај на циљне групе и циљне политике односи се на област управљања природним хазардом, која није обрађена ни у једном локалном стратешком документу, нити акционом плану, док је Национална стратегија одрживог развоја једини национални стратешки докумет који се бави питањем природних катастрофа.

Поред ефеката које ће имати на локалном нивоу, очекује се да ће овај пројекат успети да иницира покретање процедура за доношење Националне стратегије управљања природним хазардом у Србији.
За безбрижну игру наше деце"Чистија Љубовија, наша Љубовија", све ово можемо речи после окончане акције у сређивању платоа предшколске установе "ПОЛЕТАРАЦ". Млади волентери показали су сву своју срдачност, хуманост,солидарност и доказали да се за нашу будућност не треба бринути. Фарбање дечјег мобилијара, кошење траве и скупљање отпадака на платоу радили су кроз осмех и понеки стих песме. Сва младост која је пленила платоом употпуњена је и искуством бака које су се прикључиле да помогну при сађењу цвећа, и показале да на млађима свет остаје. И после два дана рада млади волонтери су задржали осмехе и задовољни оставили своје дело најмлађим суграђанима да уживају у својој безбрижној игри.

Акцију су подржали Министарство за омладину и спорт и Удружење Светионик.

Highslide JS
За безбрижну игру наше деце
 
Highslide JS
За безбрижну игру наше деце

 

Highslide JS
За безбрижну игру наше деце

 
Омладинско еколошко удружење уз подршку Министарства омладине и спорта, а у сарадњи са Удружењем грађана "Светионик" из Лознице, приступиће реализацији пројекта "Наша Љубовија,чистија Љубовија". Активностима су предвиђени сређивање платоa предшколске установе "Полетарац", која је била погођена поплава у мају 2014 године.

ПОЗИВАМО СВЕ МЛАДЕ ДА СЕ ПРИКЉУЧЕ АКЦИЈИ ДА СЕ ХУМАНОСТ И СОЛИДАРНОСТ ПОКАЖУ НА ДЕЛУ
ЗА ЛЕПУ И БЕЗБРИЖНУ ИГРУ НАШЕ ДЕЦЕ

Предшколска устaнова "Полетарац" je у поплавама које су погодиле општину Љубовијa у мају 2014. годинe претрпела велику штету. Плато испред установе био је под водом. Штету су претрпели најмлађи (и њихови родитељи), јер се на том платоу налази мобилијар за игру деце који се користи и када обданиште не ради, за забаву деце из Љубовије.

Highslide JS
Предшколска устaнова "Полетарац" после поплаве у мају
 
Highslide JS
Предшколска устaнова "Полетарац" после поплаве у мају

 

Highslide JS
Предшколска устaнова "Полетарац" после поплаве у мају
 
Highslide JS
Предшколска устaнова "Полетарац" после поплаве у мају

 

Highslide JS
Предшколска устaнова "Полетарац" после поплаве у мају
 
Highslide JS
Предшколска устaнова "Полетарац" после поплаве у мају

 

Highslide JS
Предшколска устaнова "Полетарац" после поплаве у мају

 
ОЕУ "Наша Љубовија"
Датум: 22.01.2014У оквиру израде стратешког документа заштите животне средине "Зелена агенда", урађена је ТВ емисија у коме су представљене вредности Општине Љубовија.
"Зелена агенда" је модел грађанске иницијативе коју је подржала Општинa Љубовија уз стручну помоћ Еколошког центра Станиште из Вршца, а донацијом Фонда за отворено друштво из Београда.
Омладинско еколошко удружење "Наша Љубовија" координира израдом "Зелене агенде" за Општину Љубовија и са задовољством представља ТВ емисију коју можете погледати овде.
Одржан састанак радних група у оквиру израде стратешког документа

У оквиру израде стратешког документа заштите животне средине "Зелене агенде", одржани су састанци радних група за Корак 7.
У овом кораку дефинисане су визије како треба да изгледа наша заједница у будућности, које вредности треба да се сачувају и унапреде. Прво су анализирани ризици по вредностима, односно шта их угрожава.
У другом делу дефинисани су минимални стандарди за избегавање ризика или нежељене промене.
Подаци се обрађују и сумирају и прелиминарни резултати обраде података биће благовремено објављени.

Highslide JS
Одржан састанак радних група у оквиру израде стратешког документа
 
Highslide JS
Одржан састанак радних група у оквиру израде стратешког документа

 

Highslide JS
Одржан састанак радних група у оквиру израде стратешког документа

 
Омладинско еколошко удружење "Наша Љубовија" започело је израду Стратегије заштите животне средине по методологији Зелене Агенде

Донацијом Фонда за отворено друштво из Београда, а уз стручну помоћ Еколошког центра Станиште из Вршца, Омладинско еколошко удружење "Наша Љубовија" започело је израду Стратегије заштите животне средине по методологији Зелене Агенде.
Општина Љубовија препознала је значај овог документа и пружила логистичку подршку за израду Стратегије.

Један од значајних проблема у области заштите животне средине у Србији је мали број локалних самоуправа које су спровеле реформу локалне политике – усвојиле Локални еколошки акциони план - ЛЕАП (у општини Љубовија ЛЕАП је истекао 2012.године, а акциони план остварен је око 70%) или започеле процес његове израде, заштиту животне средине институционализовале кроз оснивање општинског Фонда, увеле економске инструменте финансирања програма заштите.
"Зелена агенда" је модел грађанске иницијативе који може допринети побољшању стања, нарочито у мањим и економски неразвијеним општинама.
Истоимени пројекат се од половине 2008. године спроводи у 20 локалних заједница у 5 држава западног Балкана, а у Србији су то Вршац, Пландиште, Бела Црква, Књажевац и Сремска Митровица, под покровитељством Министарства иностраних послова Холандије.